วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

Project Part 2 - Giza City. (Cancelled City!!!)

โปรเจกต์เมืองใหม่ Giza City
            เมืองที่มีประวัติมายาวนานกว่าหลายพันปี ขณะนี้กำลังจะถูกปลุกให้กลายเป็นเมืองที่มีสีสันมากขึ้นแต่ก็ยังคงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเอาไว้ โดยการสร้างเมืองใหม่นั้นจะมีการตัดทางด่วนสายรอง NW1 และถนนทางหลวงสาย NWR1 จากเมือง Victoria เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ โดยคาดว่าจากการตัดถนนครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาที่ดินจาก 10 บาท/ตร.ม เป็น 100,000 บาท/ตร.ม ซึ่งเพิ่มขึินกว่า 10,000 เท่า และจะมีการขยายตัวเมืองมากกว่าเดิมประมาณ 4 เท่าคาดว่าประชากรในเขตเมืองใหม่แห่งนี้จะมีประมาณ 150,000 คน และจะเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาค Valletta อีกด้วย เตรียมรับชมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอีก 50 ปีของเมืองแห่งนี้ว่าจะล้มเหลวหรือจะรุ่งโรจน์และเป็นขุมทรัพย์แห่งถนนสาย NWR1 หรือไม่ ติดตามชมได้เร็วๆนี้

ภาพเมืองก่อนการพัฒนา