วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Part 2.1 - Giza City {ถนนทางด่วนสาย NW1} (Cancelled City!!!)

โครงการก่อสร้างถนนทางด่วน NW1 และ ทางหลวงสายรอง NWR1
           เนื่องจากทางการได้มีโครงการก่อสร้างเมืองใหม่ Giza City  เพื่อเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาค Valletta และรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการเกิดและตายอยู่ที่ 3:1 คนจึงต้องรีบสร้างเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาจึงทำให้มีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น
กราฟแสดงจำนวนประชากรและต่ำแหน่งงานในเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่เริ่มห่างกันมากขึ้น
         จากกราฟจะพบว่าประชากรในภูมิภาคแห่งนี้กำลังจะตกงานกันเยอะมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการเกิดอาชญากรรม ทางรัฐบาล Valletta จึงประการสร้างเมือง Giza เพื่อทำให้เกิดการจ้างงานขึ้น โดยจะใช้ถนนทางด่วน NW1 และ ทางหลวงสายรอง NWR1 เป็นตัวเปิดพื้นที่โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 31 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 33 โดยจะเริ่มสร้าง ถนนทางด่วน NW1 ก่อน

การก่อสร้างถนนทางด่วน NW1 {ช่วง Victoria - Giza}
         ใช้งบประมาณ 200,000$ ระยะทาง 45 กิโลเมตร พร้อมรองรับจุดตัดและแยกๆต่างในอนาคต โดยจะใช้แนวเส้นทางในเขตพื้นที่ของบริษัทรถไฟ VR North ซึ่่งมีพื้นที่หน้าตัด 6 ช่อง และยาวถึงเมือง Giza ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณไปกว่า 25,000$

แผนที่เส้นทางการก่อสร้าง
สีแดง - ถนนทางด่วนสาย NW1 (แล้วเสร็จ)
สีน้ำเงิน - ถนนสายรอง NWR1 (กำลังออกแบบ)
สีน้ำตาล - ทางรถไฟสาย VR North (กำลังก่อสร้าง)
สีเหลือง - ถนนทางด่วนสาย NW12 (ในอนาคต)
          ภาพแสดงระบบคมนาคมที่วางแผนไว้เพื่อเชื่อมกับเมือง Giza
ถนนเมื่อแล้วเสร็จ
          โครงการแล้วเสร็จประมาณ 80% แต่ยังเหลืองานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงซึ่งต้องรอเส้นทางรถไฟ VR North สร้างแล้วเสร็จ ถึงจะสามารถดำเนินงานต่อได้

ทางตัดระหว่าง NW1 - NW13
           มีปริมาณรถพอสมควรเพราะต้องรับรถที่มาจากเมือง Victoria City,Pha Dang Town และ Christchurch City โดยมีปริมาณรถ 10,000 คัน/ชั่วโมงคาดว่าเมื่อเปิดถนนช่วง Victoria - Giza จะมีปริมาณสูงขึ้นเป็น 15,000 คัน/ชั่วโมง 
ด่าน Victoria Toll Way A1
          ด่านเก็บค่าผ่านทางรองรับรถได้ประมาณ 15,000 คน/ชั่วโมง

บริเวณทางโค้ง
          ในอนาคตเมื่อมีการตัดถนนทางด่วยสาย NW12 ขึ้นก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแยกที่มีรถมากกว่า 10,000 คัน/ชั่วโมง

จุดเชื่อมต่อกับเมือง Giza
          จุดสิ้นสุดของโครงการที่ดำเนินงานโดย Victoria City ซึ่งใช้งบประมาณ 40% ในการสร้างรวมกับงบของรัฐบาล Valletta


          แถมรูปชานเมือง Victoria


โปรดติดตามตอนต่อไป......