วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประกาศยกเลิกเมือง Giza City (Cancelled!!! city for part 2)

ประกาศยกเลิกเมือง Giza City

          เนื่องจากเมือง Giza City นี้ได้สูญหายไปกับเครื่อง จึงขอเปลี่ยนจาก Part 2 - Giza City เป็นเมือง New Part 2 - Lan Chang City

(http://collegeadmissions.testmasters.com/canceling-sat-scores)