วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Teaser New Part 2 - Lan Chang City

Teaser New Part 2 - Lan Chang City
         
          เมืองล้านช้างถูกค้นพบโดยเอลซ่า ลา ดีก๊อก ชาวเมือง Christchurch ซึ่งเป็นนักหาของป่า ซึ่งได้ค้นพบพระราชวังที่ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นลำดับที่ 5 ของภูมิภาค Valletta ซึ่งตัวปราสาทจะทาสีเป็นโทนสีแดง และยังค้นพบซากผังเมืองเก่า ซึ่งทางรัฐบาล Valletta มีการกำหนดให้บูรณะเมืองแห่งนี้ให้กลับมามีสีสันอีก.....
พระราชวังล้านช้างขณะหิมะกำลังตกโปรดติดตามตอนต่อไป....