วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประกาศพักภูมิภาค Valletta (ชั่วคราว)

ประกาศหยุดการเล่นภูมิภาค Valletta (ชั่วคราว)

(http://rolandmillward.com/the-power-of-silence)

อาจจะกลับมาเล่นในเร็ววัน ถ้าภูมิภาคใหม่ไม่ประสบผลสำเร็จ...