วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

Part 3 - Yosaka City

Part 3 - Yosaka City
          เมืองโยซะกะซิตี้เป็นเมืองที่เปรียบเสมือนประตูสู่จังหวัดล้านช้าง เป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอาทิเช่น ปราสาทโยซะกะ,ตลาด Tsutenkaku,ย่าน Uneda และจุดชมวิวเหนือถนนทางด่วนโยซะกะ (NVRNWR 12)ที่แยกออกมาจากทางด่วน NVRNWR 1 Highway  ซึ่งเมืองแห่งนี้มีสถิติในการใช้รถไฟมากที่สุดในจังหวัด (390,000 คน ณ สถานีกลางยูซะกะ) จึงทำให้การเดินทางในเมืองแห่งนี้สะดวก รวดเร็ว และเกิดมลภาวะทางอากาศน้อยอีกด้วย....ภาพโปสเตอร์โปรโมทการท่องเที่ยวครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ ซึ่งทำให้เมืองนี้โด่งดังไปทั่วจักรวาล

ภาพบนแผนที่จากดาวเทียมที่จ้างบริษัทรับทำจรวดส่งขึ้นไปถ่ายภาพ

ภาพมุมสูงที่ถ่ายจากเครื่องบินก่อนที่จะทำการแลนดิ้งลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรู๊

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

Special Part 3 - Groove Tunnel

Special Part 3 - Groove Tunnel
          อุโมงค์กรู๊ฟถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางสู่เขตปกครองพิเศษกรู๊ฟ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้สะพานมีโยที่มีการใช้สัญจรอย่างมากในปัจจุบัน โดยอุโมงค์กรู๊ฟนั้นเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวเป็นลำดับ 4 มีความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยได้เข้ามาอยู่อาศัยอีกด้วย
ภาพมุมสูงที่ถ่ายได้จากเคร่ืองบินก่อนลงที่ท่าอาศยานนานาชาติกรู๊ฟ

ที่อยู่บนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ