วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

Special Part 4 - Orta San Giulio City

Special Part 4 - Orta San Giulio City
         โอลตา ซาน จูลิโอหรือเรียกสั้นว่า โอลตา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดล้านช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และศาลประจำจังหวัด โดยประชากรในเมืองนี้มีประมาณ 23,000 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพการศึกษาที่สูง จึงทำให้เมืองนี้เกิดอาชญากรรมต่ำถึงขั้นไม่เกิดขึ้นเลยทีเดียว...

ภาพมุมสูงของเมือง
ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่า "สุดพายัพที่โอลตา"
ถ่ายจากนกพิราบเจ้าเก่า
สถิติการเกิดอาชญากรรมต่ำเพราะเมืองแห่งนี้ต้องการควบคุมปลอดภัยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจังล้านช้าง
ศูนย์ราชการจังหวัดล้านช้างมีตึกทั้งหมด 12 ตึกกับดูแลประชากรประมาณ 1,500,000 คนและบริษัท NVRNW ได้ขอเช่าพื้นที่ตึกไว้ควบคุมการเดินรถของสาขาจังหวัดล้านช้าง
ศูนย์ราชการยามค่ำคืนดูวังเวงและเงียบเหงา

ภาพนครกับบ้านพักราชการยามค่ำคืน ที่สร้างเต็มเมืองโดยมีรูปแบบตึกที่คล้ายกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป...