วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

Part 6 - Belo Horizonte City

Part 6 - Belo Horizonte City
          เมืองเบโลโอรีซอนชีเป็นเมืองใหญ่เป็นลำดับ 3 ของจังหวัดซัลวาดอร์มีประชากรราวๆ 138,590 คนและภาคธุรกิจ 173,986 โดยด้านทิศตะวันออกติดกับเทือกเขาซัลวาดอร์จึงทำให้มีอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งสัษนิฐานว่าเมืองแห่งนี้น่าจะก่อตั้งเมื่อปี 76  โดยมีการตรวจสอบโบสถ์เก่าแก่ซึ่งใช้ C-14 คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณและได้ข้อสรุปดังกล่าว 

          หลังจากนั้นในปี 190 คณะกรรมการการกีฬาวัลเลตตาได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมกีฬาวัลเลตปิกครั้งที่ 1 ขึ้นโดยใช้เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันในปี 192 โดยใช้สนาม Mineirão Arena เป็นสนามหลักซึ่งสามารถจุคนได้ 62,000 คน

          การเดินทางในเมืองส่วนมากจะใช้รถยนต์ส่วนตัวซึ่งทำให้เกิดปัญหารถติดในเขตเมือง ซึ่งทางนายกเทศมนตรีก็ได้มีการรณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นผลสำเร็จนักเนื่องจากพื้นที่ให้บริการรถไฟยังไม่ครอบคลุมทั่วเมือง

          สถานีรถไฟหลักของเมืองคืือสถานี NVR Belo Horizonte Sta. ซึ่งมีสายรถไฟถึง 6 สายที่เชื่อมต่อกันที่สถานีนี้จึงทำให้มีผู้โดยสารราวๆ 231,750 คน/วัน ทางบริษัทรถไฟจึงสร้างห้าง NVR Belo Horizonte ให้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเปลี่ยนขบวนได้ใช้จ่ายฆ่าเวลาซึ่งรายได้จากห้างคิดเป็น 81% ของรายได้จากสถานีแห่งนี้

ภาพที่ใช้ในการโปรโมทงานมหกรรมกีฬาวัลเลตปิกครั้งที่ 1 (192) ซึ่งจัดในหน้าร้อนโดยมีมาสคอตชื่อว่า บีโร ซึ่งเป็นกบและมีหยดน้ำ 1 สายเปรียบเสมือนมาดับร้อนในหน้าร้อนของเมือง

ตำแหน่งจากแผนที่ทิศเหนือติดกับอวกาศ ทิศตะวันตกติดกับเมืองเซาเปาลู ทิศใต้ติดกับนครริโอเดอจาเนโร และทิศตะวันออกติดกับเทือกเขาซัลวาเดอร์

 ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองสังเกตุได้ว่ามีเทือกเขาซัลวาเดอร์กั้นอยู่ระหว่างภูมิภาค