วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Part 9 - Odaiba Special Administrative

Part 9 - Odaiba Special Administrative 
         เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะนั้นแต่เดิมเป็นเพียงเมืองชนบทบริเวณแหลมโอไดบะ มีประชากรไม่ถึง 20,000 คนแต่ต่อมาในปี 179 ทางรัฐบาลวัลเลตตาเหนือได้มีมติให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมนิงาตะ-โอไดบะ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและให้เกิดการจ้างงานในจังหวัด จึงทำให้เมืองโอไดบะได้จัดตั้งเป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะ"  ในเวลาต่อมาเพื่อความสะดวกในการบริหารบ้านเมือง

         เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะตั้งอยู่บริเวณแหลมโอไดบะ โดยมีภูเขาโอไดบะอยู่ปลายแหลมซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง รวมไปถึงบริเวณโอไดบะเบย์ที่รวมรวบสถานที่สำคัญของเมืองที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือโอไดบะ หอคอยชมเมืองความสูง 289 เมตร ถนนช้อบปิ้งเรียบอ่าวและตึกระฟ้า รวมไปถึงสนามบินนานาชาติโอไดบะ-นิงะตะ-คะนะซาวะ ที่แสนจะอยู่ใกล้เมือง โดยอ่าวโอไดบะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นอ่าวที่มีการจราจรหนาแน่นมากแห่งหนึ่ง โดยมีผู้คนเข้ามาบริเวณเพื่อทำธุระกว่า 120,000 คน/วัน และในปี 205 เมืองโอไดบะได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่จัดงาน Odaiba Expo เพื่อเป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่โดยจัดขึ้นทุกๆ 15 ปี
  
          ไปชมภาพของไข่มุกแห่งปลายแหลมแห่งนี้ได้เลย... 
บรรยากาศของเมืองในวันที่ท้องฟ้าเปิด
ที่ตั้งของเมืองโดยทิศเหนือติดกับอวกาศ ทิศตะวันออกติดกับเมือง Manama ทิศใต้ติดกับเมือง Bergen และ เกาะ Takaha และทิศตะวันตกติดกับเมืองนิงาตะ
ภาพแสดงลักษณะภูมิศาสตร์ของจริง