วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Part 9 - Odaiba Special Administrative

Part 9 - Odaiba Special Administrative 
         เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะนั้นแต่เดิมเป็นเพียงเมืองชนบทบริเวณแหลมโอไดบะ มีประชากรไม่ถึง 20,000 คนแต่ต่อมาในปี 179 ทางรัฐบาลวัลเลตตาเหนือได้มีมติให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมนิงาตะ-โอไดบะ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและให้เกิดการจ้างงานในจังหวัด จึงทำให้เมืองโอไดบะได้จัดตั้งเป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะ"  ในเวลาต่อมาเพื่อความสะดวกในการบริหารบ้านเมือง

         เขตเศรษฐกิจพิเศษโอไดบะตั้งอยู่บริเวณแหลมโอไดบะ โดยมีภูเขาโอไดบะอยู่ปลายแหลมซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง รวมไปถึงบริเวณโอไดบะเบย์ที่รวมรวบสถานที่สำคัญของเมืองที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือโอไดบะ หอคอยชมเมืองความสูง 289 เมตร ถนนช้อบปิ้งเรียบอ่าวและตึกระฟ้า รวมไปถึงสนามบินนานาชาติโอไดบะ-นิงะตะ-คะนะซาวะ ที่แสนจะอยู่ใกล้เมือง โดยอ่าวโอไดบะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นอ่าวที่มีการจราจรหนาแน่นมากแห่งหนึ่ง โดยมีผู้คนเข้ามาบริเวณเพื่อทำธุระกว่า 120,000 คน/วัน และในปี 205 เมืองโอไดบะได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่จัดงาน Odaiba Expo เพื่อเป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่โดยจัดขึ้นทุกๆ 15 ปี
  
          ไปชมภาพของไข่มุกแห่งปลายแหลมแห่งนี้ได้เลย... 
บรรยากาศของเมืองในวันที่ท้องฟ้าเปิด
ที่ตั้งของเมืองโดยทิศเหนือติดกับอวกาศ ทิศตะวันออกติดกับเมือง Manama ทิศใต้ติดกับเมือง Bergen และ เกาะ Takaha และทิศตะวันตกติดกับเมืองนิงาตะ
ภาพแสดงลักษณะภูมิศาสตร์ของจริงภาพมุมสูงของเมืองจะเห็นได้ว่าบริเวณอ่านโอไดบะ (ซ้ายของภาพ) จะมีเกาะแก่งมากมายที่เกิดจากขยะของมนุษย์ โดยใช้สร้างเป็นสนามบินและท่าเรือ

เมืองยามค่ำคืนมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงโดยจัดเลนพิเศษสำหรับรถบรรทุกเพื่อนไม่ให้ปะปนกับรถธรรมดา

ภาพเครื่องบินขณะกำลงจอดเหนือภูเขาโอไดบะ

สถานีรถไฟโอไดบะตัวสถานีได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาตะเพียนทอง ถือว่ามีความงดงามมากโดยต้นแบบสถานีรถไฟยังใช้กับอีกหลายเมือง

หอคอยโอไดบะใช้ควบคุมการจราจรทางอาคารและเป็นจุดชมวิวที่ความสูง 289 เมตร

ภาพนี้จะเห็นหอคอยอันเก่าซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปควบคุมการจราจรทางน้ำแทน

คลองโอไดบะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็นสีเหลืองสวยงามผ่านใจกลางเมือง

รถไฟสาย VR Odaiba Mian Line สร้างจากคลองโอไดบะเก่าที่เหือดแห้งไป

อีกครั้งกับอ่าวโอไดบะยามเช้ามีสะพาน Rainbow Bridge เชื่อมระหว่างอ่าวเหนือ-ใต้

ยามค่ำคืนโดยสะพานอยู่ระหว่างการปรับปรุงจึงไม่ได้เปิดไฟสีรุ้งชั่วคราว


เขตอุตสาหกรรมนิงาตะ-โอไดบะ {NAOIA} มีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่ 9 ของวัลเลตตา

โรงงานส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เขตอุตสาหกกรมยามค่ำคืน

สถานที่จัดงาน 205 Odaiba Expo โดยอาคารแสดงหลักคืออาคารที่มีรูปดอกบัวแสดงถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ประดับสีสันสวยงาม

ถนนทางหลวง NVRNN11 เชื่อมต่อไปยังเมือง Manama

ท่าเรือขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

ยามค่ำคืน

Odaiba TV building เป็นอาคารสำนักงานของช่องสถานีโทรทัศน์ที่มีมูลค่าสูงแห่งหนึ่ง

สนามบินโอไดบะ-นิงาตะ-คะนะซะวา ที่ใีความใกล้เมืองมากที่สุด

การเดินทางเข้าสู่สนามบินก็มีหลายช่องทาง

โปรดติดตามตอนต่อไป...