วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

Part 10 - Manama city {GCC province}

Part 10 Manama city {GCC province}


          เมืองมานามา ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัด ซีจีจี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความหรูหรา ทันสมัย และถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีทรัพย์สินมากอีกแห่งหนึ่ง ประกอบไปด้วย 3 เกาะใหญ่ๆ ได้แก่ Manama Island,Ishigaki Island และ Yrooklyn Island มีประชากรราวๆ 664,000 คนธุรกิจกว่า 270,000 หน่วย โดยมีสะพานคิงฟะฮัด (NVRNN5) เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ในอดีต Manama เป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่ต่อมามีการถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่จนรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ 

แผนที่ตั้งของเมืองสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ
ภาพถ่ายทางดาวเทียมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558