วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

PR Valley Land Part 1 : Heart Valley Land

PR Valley Land Part 1 : Heart Valley Land


          สวนสนุก Heart Valley Land Theme Park นั้นเป็นสวนสนุกในเครือ Valley Land สร้างขึ้นบนเกาะนอกฝั่งเมือง Orta San Giulio City ที่ได้ชื่อว่า Heart Valley Land เพราะตั้งอยู่บนเกาะที่มีรูปร่างเป็นรูปหัวใจ โดยมีรถไฟลอดใต้ทะเลเข้าสู่เกาะหรือจะนั่งเรือเอาก็ได้