วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

Special Part 3 - Groove Tunnel

Special Part 3 - Groove Tunnel
          อุโมงค์กรู๊ฟถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางสู่เขตปกครองพิเศษกรู๊ฟ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้สะพานมีโยที่มีการใช้สัญจรอย่างมากในปัจจุบัน โดยอุโมงค์กรู๊ฟนั้นเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวเป็นลำดับ 4 มีความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยได้เข้ามาอยู่อาศัยอีกด้วย
ภาพมุมสูงที่ถ่ายได้จากเคร่ืองบินก่อนลงที่ท่าอาศยานนานาชาติกรู๊ฟ

ที่อยู่บนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศ


ภาพอาคารชุดสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ตึกนึงอาศัยห้องละประมาณ 20 คน โอ้วววว...

อุโมงค์ฝั่งแผ่นดินใหญ่

อุโมงค์ฝั่งเกาะกรู๊ฟ

โปรดติดตามตอนต่อไป...