วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

แนะนำภูมิภาค Valletta

ภูมิภาคแห่งนี้เป็นภูมิภาคที่ 5 หลังจากที่เคยสร้างมาหลายภูมิภาค แต่ก็ต้องพับโครงการไปเพราะบ้างครั้งก็ไวรัสเข้าจึงต้องล้างเครื่องใหม่ทำให้ภูมิภาคที่เคยเล่นนั้นหาย ซึ่งภูมิภาคในปัจจุบันมีชื่อว่า Valletta เราใช้แผนที่จากเว็บ simtropolis โดยชื่อแผนที่ว่า Westeros
แผนที่ Valletta
่ีั่โดยแบ่งออกเป็น Valletta เหนือและใต้ โดยมีจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เป็นเมืองหลวง